Hledáte práci, a potřebujete zvýšit nebo změnit kvalifikaci? Potřebujete pro svou práci pravidelné zkoušky? Hledáte zajištění servisu v BOZP a PO?

PO a BOZP

Požární ochrana, bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci

Požární ochrana, bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci je v současné době a bude bezesporu i v budoucnosti jednou z oblastí v popředí zájmu státních orgánů. Bohužel vzhledem k náročnosti práce vedoucích pracovníků firem a organizací i častým legislativním změnám není těmto otázkám věnována z jakýchkoliv důvodů adekvátní pozornost. Přitom za zjištěné závady při kontrolní činnosti státního požárního dozoru a inspektorátů bezpečnosti práce hrozí firmám, institucím a organizacím vysoké finanční sankce i s možností zavření firmy. Jak je známo, neznalost zákona neomlouvá. Naše společnost nabízí komplexní zabezpečení těchto úkolů odborně způsobilými osobami na základě uzavřených smluv. Cena je vždy smluvní a odpovídá velikosti subjektu, počtu zaměstnanců a rozsahu nasmlouvaných služeb. Nabízíme rozsah, který pokrývá obě oblasti tak, že zajistí jejich kvalitní plnění a zbaví vedoucí pracovníky rozsáhlé agendy a mnoha starostí. Zároveň jim poskytuje odpovídající servis a vytváří prostor pro řízení firmy.


Aktuální nabídka rekvalifikací, kurzů a školení


Přihláška na kurz Technik BOZP
Zkoušky odborné způsobilosti v prevenci rizik
Zkoušky profesní kvalifikace Strážný 68-008-E
Projekt Šikulkové, profesní rozvoj pedagogických pracovníků mateřských škol
Vzdělávání pedagogických pracovníků v základních ICT dovednostech

Kde nás najdete<

TÜV

Vzdělávací institut, spol. s r.o. - ekatalog.czVzdělávání, školy - ekatalog.cz
TOPlist