Ilustrační grafika

AKTUÁLNÍ NABÍDKA


ŠKOLENÍ,
OPAKOVANÉ ŠKOLENÍ
KURZY, AUTORIZOVANÉ
ZKOUŠKY A REKVALIFIKACE
ŠKOLENÍ V BOZP
A POŽÁRNÍ OCHRANĚ
ŠKOLENÍ NA MÍRU,
DLE POŽADAVKŮ FIREM

VZDĚLÁVACÍ INSTITUT PROSTĚJOV

Rekvalifikační kurzy. Vzdělávací kurzy. Školení. Psychodiagnostika a psychologické poradenství. Komplexní služby a poradenství v oblastech požární ochrany, bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí.

Vzdělávací institut, společnost s ručením omezeným byl založen již v roce 1991 a stal se jedním ze zakládajících členů Asociace vzdělávání dospělých, jejímž členem je dosud. Ve své činnosti jsme se zaměřili především na rekvalifikace uchazečů o zaměstnání registrovaných na úřadech práce i soukromé osoby, školení a vzdělávání pro zaměstnance firem a individuální zájemce. Za více než dvacetileté působení jsme rekvalifikovali a proškolili tisíce lidí.

Od roku 1996 jsme rozšířili svoji činnost i na služby v oblasti poradenství na úseku požární ochrany, bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Zde poskytujeme služby jak soukromým firmám, příspěvkovým tak i státním organizacím.Investice do rozvoje vzdělávání