REKVALIFIKACE A PROFESNÍ KVALIFIKACE

Pokud byste u nás rádi absolvovali rekvalifikaci či kurz profesní kvalifikace, pomůžeme Vám s výběrem vhodného kurzu i se zajištěním financování kurzu prostředníctvím Úřadu práce.

Stáhněte si prosím příslušný formulář ZDE nebo ZDE, který vyplníte a odevzdáte na úřad práce, kde jste evidováni v evidenci uchazečů nebo zájemců o zaměstnání. Další kroky pak zajišťujeme našimi pracovníky ve spolupráci s úřady práce. Neváhejte nás kontaktovat.


Rekvalifikační kurzy pro vyučené se základním a středním vzděláním

Základním požadavkem je dosažený stupeň vzdělání dle zaměření a obsahu kurzu a dosažení věku 18 roků. Kurzy jsou otevírány zpravidla při počtu pěti přihlášených.


Rekvalifikace

Po úspěšném ukončení vzděláváni pro výše uvedené pracovní činnosti formou závěrečné zkoušky, absolventi kurzu získají „Osvědčení o rekvalifikaci“ s celostátní platností.


Profesní kvalifikace

Profesní kvalifikace

V případě, že rekvalifikační program je realizován v návaznosti na profesní kvalifikaci a zkoušen  v souladu s hodnotícím standardem profesní kvalifikace, jsou výstupy z toto kurzu dva. Jedním z nich je Osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu, které je vydáváno pouze za splnění 80% účasti na vzdělávání. Druhým výstupem je po úspěšném složení závěrečné zkoušky dle hodnotícího standardu příslušné profesní kvalifikace, Osvědčení o získání profesní kvalifikace . První z výše uvedených dokladů nenahrazuje druhý.


AKTUÁLNÍ NABÍDKA


ŠKOLENÍ,
OPAKOVANÉ ŠKOLENÍ
KURZY, AUTORIZOVANÉ
ZKOUŠKY A REKVALIFIKACE
ŠKOLENÍ V BOZP
A POŽÁRNÍ OCHRANĚ
ŠKOLENÍ NA MÍRU,
DLE POŽADAVKŮ FIREM