PSYCHODIAGNOSTIKA A PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ

Nabízíme psychologické poradenství a psychodiagnostiku (inteligenční testy, osobnostní dotazníky, projektivní techniky atp.) zejména v návaznosti na výběr uchazečů o povolání, jak pro firmy, tak pro jednotlivce, včetně modelových situací.

Psychodiagnostika
 • Asertivita
 • Kominikační dovednosti
 • Nonverbální komunikace
 • Stresové situace, typy reakcí na stres a jejich zvládání
 • Týmová spolupráce
 • Relaxační techniky
 • Krize a tělo
 • Motivace a jak motivovat
 • Práce s kamerou (videotrénink)
 • Psychodiagnostika – IQ testy, osobností předpoklady, reakční testy, projektivní techniky, rozhovory
 • Jak pracovat s trémou a stresem
 • Manažerské dovednosti
 • Time management
 • Stress management
 • Emoční inteligence
 • Rétorika
 • Prezentační dovednosti
 • Koučování
 • Etiketa a reprezentace

AKTUÁLNÍ NABÍDKA


ŠKOLENÍ,
OPAKOVANÉ ŠKOLENÍ
KURZY, AUTORIZOVANÉ
ZKOUŠKY A REKVALIFIKACE
ŠKOLENÍ V BOZP
A POŽÁRNÍ OCHRANĚ
ŠKOLENÍ NA MÍRU,
DLE POŽADAVKŮ FIREM