O SPOLEČNOSTI

Vzdělávací institut společnost s ručením omezeným byl založen již v roce 1991 a stal se jedním ze zakládajících členů Asociace vzdělávání dospělých, jejímž členem je dosud. Ve své činnosti jsme se zaměřili především na rekvalifikace uchazečů o zaměstnání registrovaných na úřadech práce i soukromé osoby, školení a vzdělávání pro zaměstnance firem a individuelní zájemce. Za více než dvacetileté působení jsme rekvalifikovali a proškolili tisíce lidí. Tato oblast zůstává v portfoliu naší činnosti.

Od roku 1996 jsme rozšířili svoji činnost i na služby v oblasti poradenství na úseku požární ochrany, bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Zde poskytujeme služby jak soukromým firmám, příspěvkovým tak i státním organizacím. Naší činnost komplexně zajišťujeme svými zaměstnanci odborně vzdělanými a erudovanými, s patřičným oprávněním o odborné způsobilosti, externími lektory a smluvními partnery, zejména v oblasti revizí, odborných prohlídek a kontrol vyhrazených technických zařízení. Jsme držiteli certifikátu ISO a veškeré aktivity v oblasti vzdělávání, školení a zkoušek odborné způsobilosti jsou poskytovány na základě akreditací MŠMT a autorizací. Nabízíme širokou škálu vzdělávacích a rekvalifikačních programů pro uchazeče se základním, středním i vysokoškolském vzděláním. Jsme hrdí na to, že mnoho našich rekvalifikantů se úspěšně zapojilo do pracovního procesu a stali se trvale zaměstnanými. Našich služeb v PO a BOZP využívá stále širší okruh klientů, což potvrzuje správný směr, který jsme od počátku nastoupili, a tím je vysoká profesionalita a kvalita za rozumnou cenu.

Jsme připraveni v celém komplexu naší činnosti poskytovat našim klientům kvalitní služby s odpovídajícími výstupy.

TÜV

AKTUÁLNÍ NABÍDKA


ŠKOLENÍ,
OPAKOVANÉ ŠKOLENÍ
KURZY, AUTORIZOVANÉ
ZKOUŠKY A REKVALIFIKACE
ŠKOLENÍ V BOZP
A POŽÁRNÍ OCHRANĚ
ŠKOLENÍ NA MÍRU,
DLE POŽADAVKŮ FIREM