VZDĚLÁVACÍ KURZY

Naše společnost realizuje vzdělávací kurzy v širokém okruhu zaměření. Jsme schopni na základě firemní či institucionální poptávky připravit vzdělávací program pro vaše pracovníky na míru a dle vašich potřeb, prezenční i e-learningovou formou.

Vzdělávací kurzy

V minulosti jsme mimo jiné úspěšne pořádali vzdělávací kuzy na témata


  • Zvyšování efektivity řízení lidských zdrojů
  • Komunikace a zvládání krizových situací v řízení škol
  • Motivace zaměstnanců za účelem zefektivnění pracovního procesu
  • Účetnictví

V současné době probíhá realizace vzdělávacího kurzu v rámci projektu ESF

Nedávno byl úspěšně dokončen vzdělávací kurz v rámci projektu ESF


Dále nabízíme již metodicky připravené krátkodobé kurzy ovládání MS Office 2010


  • MS Excel
  • MS Power Point
  • MS Outlook
  • MS Word

Tento vzdělávací kurz lze realizovat diferencovaně – dle vyspělosti uchazečů, v počtu 8-10 účastníků v objektu Vzdělávacího institutu, Vápenice 7, Prostějov. Pro každého účastníka bude k dispozici notebook HP Pro Book 4740s, OS Windows 7 Pro64.

AKTUÁLNÍ NABÍDKA


ŠKOLENÍ,
OPAKOVANÉ ŠKOLENÍ
KURZY, AUTORIZOVANÉ
ZKOUŠKY A REKVALIFIKACE
ŠKOLENÍ V BOZP
A POŽÁRNÍ OCHRANĚ
ŠKOLENÍ NA MÍRU,
DLE POŽADAVKŮ FIREM