PO a BOZP

Požární ochrana, bezpečnost práce a ochrana zdraví při práci

PO a BOZP

Vzhledem ke složitostem dnešní doby, kdy není jednoduché se orientovat v často nepřehledných právních předpisech, nabízíme spolupráci a odbornou pomoc při řešení povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Naše společnost působí na trhu již několik desetiletí a tým našich odborných techniků má potřebné znalosti i zkušenosti a je prověřen mnoha státními kontrolami nadřízených orgánů. Jsme připraveni Vám zajistit buď čistě poradenské služby v BOZP a PO, popřípadě i služby komplexní, rozšířené navíc o zajištění pravidelných revizí, kontrol a prohlídek Vámi provozovaných technických zařízení či požárně bezpečnostních zařízení.

Poskytované služby poradenství, jak stanovují aktuálně platné právní předpisy (závisí na rozsahu provozovaných činností):


BOZP (Zákoník práce č. 262/2006 Sb., Zákon č. 309/2006 Sb., Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., Nařízení vlády č. 390/2021 Sb., Zákon č. 373/2011 Sb., atd.)


 • Pravidelné provádění kontrol pracovišť, vyhledávání a hodnocení rizik BOZP
 • Účast při stavebním a kolaudačním řízení nové výstavby či rekonstrukci budov
 • Zpracování, aktualizace a kontrola platnosti dokumentace BOZP (směrnice, řády, místní provozní předpisy)
 • Provádění pravidelných školení vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců
 • Zajištění školení odborných profesí (topiči, obsluhy technických zařízení, řidiči...)
 • Provádění ročních prověrek BOZP
 • Řešení problematiky osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čisticích a desinfekčních prostředků
 • Zařazování pracovních profesí do příslušných kategorií (kategorizace prací)
 • Řešení problematiky nebezpečných chemických látek a přípravků
 • Dohled nad dodržování povinností v oblasti pracovnělékařských služeb
 • Dohled nad dodržování termínů a odstraňování závad z revizí, kontrol a prohlídek vyhrazených technických zařízení
 • Řešení problematiky pracovních úrazů
 • Příprava a účast při kontrolách nadřízených orgánů (inspekce práce, KHS)

PO (Zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., Vyhláška č. 246/2001 Sb., Vyhláška č. 23/2008 Sb.)


 • Pravidelné provádění kontrol pracovišť, vyhledávání a hodnocení rizik BOZP
 • Účast při stavebním a kolaudačním řízení nové výstavby či rekonstrukci budov
 • Zpracování, aktualizace a kontrola platnosti dokumentace BOZP (směrnice, řády, místní provozní předpisy)
 • Provádění pravidelných školení vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců
 • Zajištění školení odborných profesí (topiči, obsluhy technických zařízení, řidiči...)
 • Provádění ročních prověrek BOZP
 • Řešení problematiky osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čisticích a desinfekčních prostředků
 • Zařazování pracovních profesí do příslušných kategorií (kategorizace prací)
 • Řešení problematiky nebezpečných chemických látek a přípravků
 • Dohled nad dodržování povinností v oblasti pracovnělékařských služeb
 • Dohled nad dodržování termínů a odstraňování závad z revizí, kontrol a prohlídek vyhrazených technických zařízení
 • Řešení problematiky pracovních úrazů
 • Příprava a účast při kontrolách nadřízených orgánů (inspekce práce, KHS)

V případě požadavku na komplexní služby zajišťujeme prostřednictvím sítě našich revizních techniků provádění pravidelných revizí, kontrol a prohlídek vyhrazených technických a požárně bezpečnostních zařízení jako jsou:


 • Elektrická zařízení v budovách, elektrické spotřebiče a stroje, hromosvody a venkovní osvětlení
 • Plynová zařízení, kotelny, tlakové nádoby stabilní
 • Spalinové cesty a komíny
 • Zdvihací zařízení (výtahy, jeřáby, zdvihadla)
 • Elektrická požární signalizace a nouzové zdroje
 • Přenosné hasicí přístroje a požární vodovod (hydranty)
 • Zařízení pro odvod kouře a tepla při požáru, protipožární klapky

Toto je pouze částečný výpis. Kontroly dalších technických zařízení jsme schopni zajistit dle dohody.


Další možné služby (nad rámec paušální smlouvy):


 • školení řidičů referentských vozidel
 • školení obsluhy vysokozdvižných vozíků
 • školení obsluhy elektrických zařízení (Vyhl. č. 50/1978 Sb.)
 • školení obsluhy plynových zařízení a tlakových nádob stabilních
 • školení obsluhy zdvihacích zařízení – jeřábníků a vazačů

V případě Vašeho zájmu o spolupráci nebo bližší informace se prosím obracejte na pana Jana Ptáčka (vedoucího úseku BOZP a PO) tel.: 606 788 385, email: ptacek@institutpv.cz. Jsme připraveni řešit Vaše konkrétní dotazy a požadavky při osobní návštěvě. Cena za poskytované služby se samozřejmě odvíjí od jejich celkového rozsahu. Platby jsou řešeny paušálně, zpravidla za čtvrtletí.

AKTUÁLNÍ NABÍDKA


ŠKOLENÍ,
OPAKOVANÉ ŠKOLENÍ
KURZY, AUTORIZOVANÉ
ZKOUŠKY A REKVALIFIKACE
ŠKOLENÍ V BOZP
A POŽÁRNÍ OCHRANĚ
ŠKOLENÍ NA MÍRU,
DLE POŽADAVKŮ FIREM